Foto: Liv Bjurheden

Gunnarskogs kyrkogård

Gunnarskog kyrkogård anlades när kyrkan byggdes på 1700-talet. Det höga läget ger vackra utblickar över Gunnern i söder och sydväst.

Den gamla kyrkogården har en lummig karaktär med träd av hög ålder. Området präglas av den renovering som utfördes vid 1960-talets mitt. Här finns en tydlig struktur med gångar, plattstigar och rygghäckar.

Utbyggnaderna som är gjorda i flera omgångar 1916, 1954, 1972 och 1991/1992 ligger på en avsevärt lägre nivå sluttar i terrasserade avsatser i väster, söder och norr. Gunnarskog fick minneslund 2006 och askgravplatser 2014.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, minneslund och askgravplats.