Gunnarskogs kyrka
Foto: Linda Gunnarson

Gunnarskogs kyrka

Gunnarskogs församling med Gunnarskogs kyrka har cirka 1 700 församlingstillhöriga och ligger 20 kilometer norr om Arvika.

Gunnarskogs kyrka
På Stommen i det gamla Jösse härad, där sjöarna Gunnern och Bergsjön möts, är Gunnarskogs kyrka belägen, cirka 20 km norr om Arvika i Värmland.

Den nuvarande kyrkan är den tredje på platsen och stod färdig 1727. Korsarmarna tillkom på 1780-talet. Tornet byggdes 1854 och som en kuriositet kan nämnas att tornet på Gunnarskogs kyrka ska ha givit professor Ragnar Östberg inspiration till tornet på Stockholms Stadshus.

 Predikstol (1738), altaruppsats (1739) och läktarbarriär (1757-60) är arbeten av Isac Schulström och stilen brukar kallas "bondbarock".