Foto: Liv Bjurheden

Glava kyrkogård

Glava kyrkogård anlades 1735–1738 strax söder om kyrkan och har under åren utvidgats. Kyrkogården är plant anlagd och är nu belägen söder och öster om kyrkan och har en förhållandevis lummig karaktär med många gamla träd och ett häcksystem som skapar rumslighet. Typiskt för Glava är de många gravvårdarna av glavaskiffer som vittnar om verksamheten vid skifferbrottet.

Den första gravsättningen ägde rum den 25 mars 1737 då Olof Engelbrektsson från Lövås på egen begäran blev den förste att begravas på Glava nya kyrkogård.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar och minneslund.