Brunskogs kyrkogård

Brunskog kyrkogård kan ha medeltida anor men omfattningen i äldre tider är okänd. Kyrkogården karakteriseras av det höga läget och utsikten över det omgivande landskapet och sjön Värmeln.

I samband med att kyrkan byggdes i slutet av 1870-talet utvidgades kyrkogården så att den kom att ta området i norr och öster om nuvarande kyrka i anspråk. Kyrkogården har sedan dess utvidgats. 1950-talets utvidgning, kvarter D, har en tydlig struktur med terrasser, trappanläggningar, gångar, plattläggningar, häckar och trädrader m.m. som speglar denna tids ideal.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, askgravplats och minneslund.