Bra att veta

Svar på de vanligaste praktiska frågorna kring konfirmationstiden.

Funktionsvariation och att vara konfirmand
Det finns olika typer av funktionsvariationer som kan påverka hur din tid som konfirmand blir. Vi vill gärna hitta en grupp och form som passar dig.

Om du inte är döpt
Du behöver inte vara döpt för att bli konfirmand. Dopet ordnar vi med tillsammans med dig under konfirmandtiden.

Kostnader
Att vara konfirmand är kostnadsfritt. Konfirmandarbetet betalas via kyrkoavgiften som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

Besked om grupp
I september får du besked om vilken grupp du kommer med i. Om gruppen blir mindre än fem deltagare så erbjuds plats i en annan grupp.

Byte av grupp
Det kan vara möjligt att byta grupp under de första veckorna efter att vi börjat. Men när grupperna kommit igång ordentligt så vill vi gärna att byten inte sker utan särskilda skäl.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan
Att bli medlem i Svenska kyrkan är enkelt och det hjälper vi dig med, är det så att du inte är döpt så ordnar vi det under konfirmandtiden tillsammans med dig.

Vill du veta mera?
Ring eller skicka e-post till
Kim Sanfridsson,
konfirmandsamordnare
0570-72 82 19
kim.sanfridsson@svenskakyrkan.se