Bogens kyrka

Bogens kyrka uppfördes 1851 efter ritning av Johan Fredrik Åbom. Den återspeglar den enkelhet som har präglat "finnskogarna".

 Under arkitekt Jerk Altons ledning genomgick kyrkan 1979 en omfattande restaurering med färgsättning som har gett kyrkan dess nuvarande utseende.

Koret torde vara unikt med korfönstrets glasmålningar och på ömse sidor placerade ikoner. Ikonerna är utförda av ikonmålerskan och tidigare prästfrun i Bogen Kjellaug Nordsjö, Arvika. Ikonerna skänktes 1996 av Bogens kyrkliga syförening.

Kyrkklockor i Bogens kyrka Ladda ner
00:00
Kyrkklockor i Bogens kyrka
Bogens församlingshem
Tre flickor ser förväntansfulla ut.

Barn och familj

Vi vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika grupper.

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Välkommen på våra gemenskapsträffar

Här får vi träffas och trivas.