Mikaelikyrkan
Foto: David Fryxelius

Mikaelikyrkan

Mikaelikyrkan ligger som ett smycke vid Kyrkvikens norra strand.

          Kyrkan är öppen vardagar 09:00-16:00

På nionde söndagen efter Trefaldighet år 1642 antecknades beslutet att bygga en ny kyrka i Arvika socken. Petrus Eici Uraniusvar kyrkoherde under denna tid. Han var med om att ta beslutet och eftersom grunden till den nya kyrkan lades omkring 1647 kunde han följa byggnationen några år innan han avled 1653. Den större av två gravhällar inne i kyrkan har legat över Petrus Eici familjegrav.

Det dröjde ända till 1680-talet innan kyrkan av sten stod klar. Vid denna tid byggde man också klockstapel/torn av trä. Det nuvarande stentornet som är hopbyggt med kyrkan tillkom först 1799.

Före stenkyrkan fanns på platsen en träkyrka som sannolikt hade sitt ursprung i medeltiden, dvs före 1500-talet. Exakta läget är inte känt, men vaga muntliga traditioner har nämnt ett läge helt nära den nuvarande stenkyrkan.

Inga säkra uppgifter föreligger beträffande ännu äldre kyrkor, men traditioner pekar ut ett par platser. Till de mer handfasta indikationerna på kyrka i Arvika under medeltiden hör olika föremål som har sitt ursprung riktigt långt tillbaka i tiden.

Den medeltida dopfunten av täljsten, numera hos Historiska museet i Stockholm, pekar även på att kyrka fanns i Arvika på 1200-talet.

Kyrkklockor i Mikaelikyrkan Ladda ner
00:00
Kyrkklockor i Mikaelikyrkan
Mikaeligården
Sockenstugan
Tre flickor ser förväntansfulla ut.

Barn och familj

Vi vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika grupper.

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Välkommen på våra gemenskapsträffar

Här får vi träffas och trivas.