Trefaldighetskyrkan

Trefaldighetskyrkan ligger belägen högt uppe på Minneberg och blickar ut över staden.

Redan på 1890-talet uppstod tanken på att bygga en kyrka i Arvika köping. Plats utsågs i stadsplanen rakt norrut från järnvägsstationen, uppe i Minnebergsskogen. 1905 blev köpingen egen församling och nu tog man in förslag till ny kyrka inne i tätorten. Efter olika turer där band andra konstnärerna i Rackstadkolonin engagerat lade fram sina synpunkter om kyrkans stil och utseende, fastnade man 1907 för Ivar Tengboms och Ernst Torulfs förslag som handlade om en nationalromantiskt inspirerad kyrkobyggnad.

Den 19 maj 1909 lades första grundstenen. Den 11 juni 1911, på Heliga Trefaldighets dag, kunde biskopen i Karlstads stift J. A. Eklund förrätta invigningen. I invigningstalet betonades att kyrkan var en hemvist för den treenige Guden. Kyrkorådet tog fasta på detta och beslutade att kyrkans namn skulle vara "Heliga Trefaldighets kyrka" med tiden förkortat till den nutida benämningen "Trefaldighetskyrkan"

Kyrkklockor i Trefaldighetskyrkan Ladda ner
00:00
Kyrkklockor i Trefaldighetskyrkan
Trefaldighetskyrkans församlingshem

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Tre flickor ser förväntansfulla ut.

Barn och familj

Vi vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika grupper.

Välkommen på våra gemenskapsträffar

Här får vi träffas och trivas.