Foto: Hans Gustafsson

Arvika kyrkogård

Arvika kyrkogård är en av länets största kyrkogårdar och har anor från 1200-talet. Kyrkogården har en plan markyta med en närmast rektangulär form. Genom området flyter Sävsjöbäcken som avdelar de senaste utvidgningarna från de äldre delarna i öster. Den äldsta delen finns söder och öster om Mikaelikyrkan.

Kyrkogården är utbyggd i flera olika omgångar under 1800- och 1900-talet, sista utbyggnaden gjordes 1995–96. Minneslunden invigdes 1981. Askgravlunden togs i bruk 2012.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, askgravplatser, minneslund och askgravlund. På kyrkogården finns även särskilt område för personer av andra trosinriktningar.