Älgå kyrkogård

Älgå kyrkogård anlades troligen i samband med att kyrkan invigdes 1724 – 26 men begravningar förekom på 1700-talet.

Begravningsplatsen har en i det närmaste rektangulär form. I öster sluttar marken ner mot Glafsfjorden. I söder flyter Älgån genom ett skogsparti.

Till en början var kyrkogården mycket liten och sträckte sig endast ett stycke söder om kyrkan men utökades sedan etappvis. Sista gången öster ut på 1960-talet och då med ytor som gjorde kyrkogården ungefär dubbelt så stor. I samband med att denna del togs i bruk iordningställdes två urngravsområden.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar och minneslund.