Foto: Magnus Aronson /Ikon

03. Team ICHTHYS i Jössefors och Ny

Detta är gruppalternativet för dig som trivs i en mindre grupp. Under konfirmandtiden så kommer vi tillsammans fundera över allt mellan himmel och jord, och däremellan blir det fika, upptåg och lekar. Kanske lyckas vi också komma på vad förkortningen ichthys står för innan det är dags för konfirmation i juni. Gruppen kommer träffas heldagar under hösten och våren på helgen, datum för dessa träffas sätts tillsammans med er i gruppen. Gruppstart är i slutet på september och konfirmation sker i slutet på juni.
Kontaktperson: Kim Sanfridsson, 0570 – 72 82 19, kim.sanfridsson@svenskakyrkan.se