#vardeljus i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

- en del av #metoo -

Upprop #vardeljus

Uppropet publicerades i KYRKANS TIDNING den 24 november 2017

Vi har själva känt maktmissbruk och övergrepp, vissa av oss i vår egen kropp. Vi har själva känt hjälplösheten och osynliggörandet, vi har själva känt maktstrukturernas obändighet. En del av oss har varit utsatta. Andra står i solidaritet med dem som utsatts. Vi alla ser att det är nog nu. Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. Den är inte vår att bära.

Klicka på länken #vardeljus för att läsa mer på varde ljus bloggen.