Foto: Margareta Andersson

Kyrklunch

I Moskosels kyrka cirka en tisdag i månaden klockan 11.30 träffas vi till kyrklunch, andakt och trevlig gemenskap.

Kyrkluncherna i Moskosel är ett populärt inslag i Moskosels kyrka. De började som soppluncher 2009 och heter idag kyrklunch. Vi träffas ungefär 1 gång i månaden förutom under sommaren. 

En lunch äts tillsammans till en kostnad av 50 kronor, vi har en andakt och trevlig gemenskap runt borden. 

Välkomna!

Våren 2018

Foto: Margareta Andersson

Tider för vårens kyrkluncher:

Tisdag 20 februari kl. 11.30

Tisdag 20 mars kl. 11.30

Tisdag 24 april kl. 11.30

Tisdag 15 maj kl. 11.30

Tisdag 12 juni kl. 11.30