Information

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Från och med 1 maj 2017 (ev. tidigare) och tills att det har torkat upp på våra kyrkogårdar, är det inte möjligt för anhöriga att deltaga vid gravsättningar p.g.a. de mjuka markförhållandena. 

Vid frågor angående kyrkogårdarna kontakta:

kyrkogårdsföreståndare Carina Johansson 0960-478 18

Glöm inte att plocka bort vinterutsmyckningarna från gravarna senast den 28 maj.

Vid frågor kontakta:

kyrkogårdsföreståndare Carina Johansson 0960-478 18