Samtal och reflektion

På Arlanda flygplats arbetar närmare 20 000 människor, lika många som i en medelstor svensk kommun. Flygplatsen besöktes av 27 000 000 passagerare under 2018. För Svenska kyrkan är det självklart att finnas där människor är och arbetar.

Flygplatsprästen uppgift är att vara tillgänglig där människor är, för resande och för personal. Kyrkans närvaro blir ett tecken på Guds närvaro och omsorg om oss människor.

Samtalskontakt

Du kan vända dej till flygplatsprästen om du behöver någon att tala med kring sådant som är viktigt i ditt liv. Samtalen är kostnadsfria och kan vara enstaka korta samtal eller en serie av samtal. Prästen har kompetens och stor erfarenhet av själavård och stödsamtal. Vid själavård och bikt har prästen absolut tystnadsplikt.

Reflektion

Det finns också möjlighet att efterfråga flygplatsprästen för reflektion i grupp kring sådant vi möter i arbetet, i kris eller i samtal om etiska frågor.