Foto: Johan Nilsson

Bön, stillhet och tystnad

Mitt i vimlet på SkyCity ligger flygplatsens meditationsrum. Det är avsett för enskild andakt och reflektion i tystnad, oavsett tro eller livssyn.

Vid entrén finns symbolerna för de fem stora världsreligionerna och på bokhyllan finns deras olika skrifter. Som kontrast till flygplatsens sten och glas är rummet inrett med det svenska landskapets färger och former i åtanke. Rummet togs i bruk mitt under pandemin, kring årsskiftet 2021. Arbetet att inreda rummet fortgår för att tillgodose olika behov.

Det interreligiösa meditationsrummet är öppet 05–22 varje dag.

Hjärtats kapell och samtalsrum

I anslutning till meditationsrummet ligger Hjärtats kapell, som är flygplatsens vigselkapell. Det är vanligtvis inte tillgängligt för spontana besök. Läs mer om vigsel på Arlanda här.

Här finns även expeditionslokaler för flygplatsprästen, samt ett rum för samtal och krisstöd.