Ärkebiskop Antje Jackelén delar ut Stefansmedaljen.

Stefansmedaljen

Ärkebiskopens Stefansmedalj är ett förtjänsttecken som ärkebiskopen av Uppsala stift utdelar till högt förtjänta medlemmar av Svenska kyrkan för utomordentlig insats i kyrkan.

Stefansmedaljen instiftades av ärkebiskop Bertil Werkström 1990 och är uppkallad efter ärkebiskop Stefan (död 1185) av Uppsala stift.

Förtjänsttecknet utförs i guld med violett band, har formen av Uppsalas förste ärkebiskops sigill och visar Stefans sigillbild inom en spetsoval. Medaljen är utformad av konstnären Bengt Olof Kälde.

Enligt traditionen skulle Stefan ha kommit från England. Han tillhörde den första generationen munkar i nyuppförda Alvastra kloster i Östergötland, tillhörande Cisterciensorden. Alvastra kloster grundades omkring 1143 av franska munkar från klostret Clairvaux i Frankrike.

Stefan utnämndes först till biskop i Uppsala stift. Han blev sedermera vald av övriga biskopar och även av kung Karl Sverkersson samt jarl Ulf att bli den förste ärkebiskopen av Uppsala stift. Han vigdes som sådan av den ärkebiskopen Eskil i Lund i augusti 1164 i Sankt Stefans katedral i Sens i Bourgogne, Frankrike, i påve Alexander III:s närvaro.

Stefansmedaljen

Stefansmedaljen har delats ut till följande personer:

 

Bertil Werkström:

1.    Domprost Clarence Nilsson (utdelad i Uppsala 1990-09-30)

2.  Departementsrådet Göran Göransson (utdelad i Uppsala 1991-09-16)

3.    H M Konung Carl XVI Gustaf (utdelad i Uppsala 1992-08-23))

4.  H M Drottning Silvia (utdelad i Uppsala 1992-08-23)

5.  Teol dr Erik Petrén (utdelad i Uppsala 1992-12-01)

Kungl. Myntkabinettet

Uppsala Universitets Myntkabinett

 

 Gunnar Weman:

6.  Professor Per Erik Persson (utdelad i Uppsala 1993-08-22)

7.  Teol dr Anne-Marie Thunberg  (utdelad i Uppsala 1993-08-22)

8.  Docent Lars Thunberg (utdelad i Uppsala 1993-08-22)

9.  Professor Åke Andrén (utdelad i Uppsala 1995-01-24)
10.  Läkaren och missionären Ingrid leRoux (utdelad i Luleå 1995-06-15)

11.  Kyrkomötets ordförande Göran Åstrand (utdelad i Sigtuna 1995-08-15)

12.  Godsägare Carl Gustaf von Ehrenheim (utdelad i Uppsala 1996-01-23)

13.  Arkitekt Jerk Alton  (Utdelad i Uppsala 1996-12-19)

 

KG Hammar:

14.  Statsrådet Marita Ulvskog (Utdelad i Uppsala 1999-12-02)

15.  Generalsekreterare Sören Ekström(Utdelad i Uppsala 1999-12-02)

16.  Författaren Ylva Eggehorn (Utdelad i Uppsala 1999-12-02)

17.  F riksdagsledamoten m m Stina Eliasson(Utdelad i Uppsala 2003-01-29)

18.  Konstnären och heraldikern Bengt-Olof Kälde (Utdelad i Uppsala 2006-06-14)

 

Anders Wejryd:

19.  Professorn och teologie hedersdoktorn Christer Åsberg (Utdelad i Uppsala 2007-11-15)

20.  Professor och rektor emeritus Carl-Gustaf Andrén (Utdelad i Uppsala 2010-05-18)

21. Sameföreträdare Eva Teilus Rehnfeldt (utdelad i Uppsala 2012-09-25)

22. Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark (utdelad vid G Sibbmarks sista kyrkomöte, Uppsala den 20 november 2013)

23. F d missionsdirektor Hilda Lind  (utdelad i Uppsala vid kyrkomötet den 20 november 2013)

 

Antje Jackelén:

24.  Tidigare docent och lektor Ragnar Norrman (utdelad i Uppsala vid kyrkomötets öppnande den 2 oktober 2018)

25.  Producent Johannes Söderberg (utdelad i Uppsala vid kyrkomötets öppnande den 2 oktober 2018)

26.  Margareta Grape (utdelad i Uppsala vid Ekumeniska helgens festkväll den 3 november 2018)