Woodpeckers Quartett med Mirja Palo i Arjeplogs kyrka