Foto: Margareta Andersson

Vigselpsalmer

Här kan ni se förslag till psalmer till vigselgudstjänsten

Psalmer specifikt för vigsel:

82, 83, 84, 85, 410, 411, 294.

Dessutom kan man givetvis välja många andra psalmer, t.ex:

199, 200, 201, 202, 289,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

752, 754, 791, 817 verserna 1,4-5, 903.
 
Det finns även nyskrivna texter till välkända ”gamla”psalmer:
 
På bröllopsdagen ber vi (Sjungs till melodi: Den blomstertid nu kommer SvPs 199)
 
1. På bröllopsdagen ber vi 
till dig som kärlek är. 
Du lever mitt ibland oss 
i glädjen nu och här. 
Vi prisar dig som skapar 
och känner allt som sker. 
Förnyare av livet, 
till dig, vår Gud, vi ber.
 
2. Om kärlek som får djupna, 
förlåta och förstå, 
om kärlek genom dagar 
då mörkret skall förgå, 
om goda, ljusa dagar 
då lyckan vänligt ler, 
om trohet i vår kärlek, 
till dig, vår Gud, vi ber.
 
3. Om kärlek och gemenskap 
som rymd och frihet bär, 
om möjlighet att växa 
till dem vi innerst är, 
om hem där barn och vänner 
oss band i livet ger, 
om glädjen i vår kärlek, 
till dig, vår Gud, vi ber.
 
4. Om kärlek stark som döden 
och liv som föder liv, 
om aktning för varandra 
och nya perspektiv, 
om ömhet från ditt hjärta 
som allt med kärlek ser, 
om godhet i vår kärlek, 
till dig, vår Gud, vi ber.
 
Text: Christina Lövenstam
Musik: Svensk Folkvisa (1693)


 
Till man och kvinna (Sjungs till melodi: ”I denna ljuva sommartid" SvPs 200.)
 
1. Till man och kvinna gjorde han, 
de två som kärlek ger varann 
och nu till Gud har vandrat. 
I Jesu Krist det finns en bild 
av sann och äkta kärlek mild, 
om hur Gud själv har handlat.
 
2. O giv, o Herre dessa två, 
som denna dag inför dig stå 
att de sitt löfte giva. 
Om kärlek, omsorg, trofasthet 
och att de noga inser det 
som deras liv skall bliva.
 
3. Så ber vi nu att du O Gud
må visa dem på dina bud, 
som lär oss leva livet. 
Välsigna så de kära två 
att de tillsammans ut får gå 
och få det dem blir givet.

Text: Jan Skoog 
Musik: N Söderblom (1916)