Södra Bergnäs kyrka

Kyrkan ligger i Bergnäsudden vid östra stranden av sjön Storavan

Foto: Karin Nordlund

Träkyrkan är uppförd 1903 - 1904 efter ritningar av arkitekt A G Brodersson och har Norra Bergnäs kapell och Arjeplogs kyrka som förebilder. Kyrkan består av långhus med smalare kor i öster och ett kraftigt kyrktorn i väster. Öster om koret, bakom altaret, finns sakristian. Kyrkorummet har höga och smala fönster och täcks av ett vinklat tak. En upprustning genomfördes 1925 - 1926 då kyrkobyggnaden brädfodrades.

Kyrkklockan är gjuten 1903 av Bergholtz klockgjuteri. På klockan finns inskriptionen "Gudi Allena ären". Orgeln med fem stämmor är byggd i Boden 1882 av Nils Oskar Alm. Textilierna i kyrkan är skänkta av kyrkliga syföreningar.

Foto: Karin Nordlund