Foto: Margareta Andersson

Slagnäs kyrka

Redan 1950 bildades en kapellstiftelse för att kunna bygga en kyrka i Slagnäs. 1953 började man att upprätta ritningar. En stor enighet rådde bland byborna om behovet av en kyrka, men placeringen av den och kyrkogården var man dock djupt oense om. Anledningen var att den plats som till slut valdes låg mitt emot fotbollsplanen och dansbanan som idrottsföreningen drev. En inte helt lämplig granne tyckte vissa vid den tidpunkten.
Efter många turer mellan kommunpolitiker, kyrkopolitiker och bybor togs dock beslut om kyrkbygget. Byggmästare Sigurd Ejederud från Stensele antogs som byggentreprenör som för 48 200 kronor skulle uppföra byggnaden. Virket höll kapellstiftelsen och många frivilliga bybor deltog i byggandet. Arkitekt var Bo Grefberg, Stockholm.

Den 3 augusti 1958 invigdes kyrkan av biskop Ivar Hyllander, prosten Oreland, byns egen präst Alvar Boström, kyrkvärdarna Ester Renström och Victor Öhman samt ett stort antal församlingsbor. De 300 sittplatserna som iordningställts räckte inte så många fick stå.

Foto: Margareta Andersson

Kyrkan har rektangulär planform och ett valmat tak täckt med singel. Ytterväggarna är klädda med liggande, vitmålade träpaneler.

Kyrkorummets väggar är klädda med svagt gullaserad träpanel. Innertaket är ett laserat furutak med öppen takstol. Golvet är av trä och har en fast bänkinredning i öppna kvarter. I koret finns en vitmålad nisch där altaret är placerat.

En orgel finns placerad på läktaren bak i kyrkan. Det är en Grönlunds orgel.

En fristående klockstapel är täckt av rödmålad träpanel. Klockstapeln invigdes i november 1958 av prosten Söderholm i Arvidsjaur och även bårhuset togs i drift samma höst.

Foto: Margareta Andersson
Foto: Margareta Andersson
Foto: Margareta Andersson
Foto: Margareta Andersson
Foto: Margareta Andersson
Foto: Karin Nordlund