Foto: Vykort av Jäkkviks kapell

Jäkkviks kapell

Kapellet uppfördes ursprungligen 1777 i Lövmokk, knappt fyra kilometer norr om Jäkkvik, för att ersätta kapellet i Silbojokk. Byggmästare var Olof Mårtensson i Sakkavare. Kapellet är en salkyrka med ingång och vapenhus i södra långsidan samt tillbyggd sakristia bakom altaret vid norra långsidan. Byggnaden har sadeltak med en takryttare.

Kapellet togs i bruk 1777, invid kapellet uppfördes en prästkammare och en stuga för skolmästaren. Gudstjänst firades där två gånger varje sommar och i samband med detta hölls även skola för samernas barn. Skolfunktionen drogs in 1820 och från och med mitten av 1800-talet hölls bara en gudstjänst per sommar vid Lövmokk. År 1884 beskrevs kapellet såsom varande i dåligt skick. Läget ansågs då också vara opraktiskt för besökarna, som i allt större utsträckning var nybyggare, varför det föreslogs att kapellet skulle flyttas till Jäkkvik. 1885 flyttades kapellet och prästkammaren till Jäkkvik. 1897 kläddes Timmerstommen med panel.

1928 fick kapellet en klocka i gåva av Åhlén och Holm. 

Foto: Margareta Andersson