Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Den är till för oss alla oavsett hur livet är just nu. I gudstjänsten finns utrymme för glädje och sorg, barn och vuxna, sång och tal och tystnad, stillhet och rörelse.

Här finns utrymme för livet som helhet: sorg och glädje, barn och vuxna, tystnad och ljud, stillhet och rörelse, allt vi är som människor. Här finns utrymme för vår djupaste längtan, det som vi kanske inte ens har ord för. Här finns utrymme för att bara vara, men också för engagemang. Välkommen vem du än är!

I våra kyrkor firas gudstjänster av olika slag, olika dagar och olika tider, se i kalendern. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Genom bibelläsning och nattvard och allt som sker i gudstjänsten, möter vi Gud, oss själva och andra. I den finns utrymme för engagemang med andra eller att vara själv med sina tankar.
Det finns olika typer av gudstjänster. De vanligaste är söndagens högmässa eller gudstjänst. Högmässa innehåller nattvard medan gudstjänsten är utan. Vi har också veckomässa, veckosamling, sinnesrogudstjänst eller andrum, temagudstjänst, musikgudstjänst, sommarmöten och gudstjänst med små och stora. Förutom dessa har vi begravningsgudstjänst, dopgudstjänst, vigselgudstjänst och konfirmationsgudstjänst.


Varje vecka firas gudstjänster i Arjeplogs och Arvidsjaurs kyrka. Med jämna mellanrum firas det även gudstjänst runtom i pastoratets byar.

MORGONBÖN PÅ KYRKSTRÖMSGÅRDEN i arjeplog

Varje onsdag kl. 8.00-9.00 under terminerna har vi morgonbön på Kyrkströmsgården.

VECKOMÄSSA I FÖRSAMLINGSHEMMET i arvidsjaur

Varje torsdag kl. 8.00-8.30 under terminerna firar vi en enkel veckomässa i andaktsrummet på församlingshemmet.

SINNESROGUDSTJÄNST

Vi firar ungefär 4 stycken sinnesrogudstjänster eller sinnesromässor/ termin kl. 18.00 i Arvidsjaurs kyrka.


TAIZÉMÄSSA

Några gånger varje år firar vi en Taizémässa som är en enkel gudstjänst med nattvard inspirerad av gudstjänstfirandet i klostret i Taizé i Frankrike. Mässan innehåller ingen predikan. Enkla sånger och texter som upprepas några gånger i ljuset av levande ljus skapar en stilla, närmast meditativ stämning.

Kvällsmässa vid grillkåtan i Arvidsjaur

Onsdagar klockan 18.30 under sommaren är det kvällsmässa i grillkåtan vid församlingshemmet. Välkomna!