Glommersträsks Kyrkogård

I början av 1916 beslutade kyrkostämman att en begravningsplats skulle uppföras i Glommersträsk. Begravningsplatsen invigdes den 2 oktober 1922 av Luleå stifts biskop Olof Bergqvist.