Foto: Alex & Martin /Ikon

Medlem

Som medlem i Svenska kyrkan stöttar du samhällets mest utsatta både i Sverige och världen. Du bidrar också till vårda kulturarvet, att du själv och andra kan sjunga i kör, besöka kyrkans olika verksamheter och prata med en präst eller diakon när det krisar.

Goda skäl att vara medlem i Svenska kyrkan!

Kyrkans budskap

Du är älskad, du är värdefull och det finns ett evigt liv.
Det är kärnan i det kristna budskapet.


Viktiga händelser i livet

Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga
högtider i livet. Svenska kyrkans olika gudstjänster ger
dig möjlighet till eftertanke och gemenskap.


En öppen och demokratisk folkkyrka

Svenska kyrkan är en rikstäckande, öppen folkkyrka med
rum för alla, både sökare och troende. Den vilar på
demokratiska grunder och du får rösta från 16 års ålder.

Månghundraåriga kulturskatter

Svenska kyrkans kyrkor och kapell utgör ett unikt kulturhistoriskt
arv. De tillhör Sveriges mest besökta turistmål.


En av de största folkrörelserna

Kyrkans körverksamhet och musikliv är omfattande.
Här kan du delta i och hitta en gemenskap för livet.
Kyrkans barn- och ungdomsarbete samlar
hundratusentals unga människor i sin verksamhet.


En kraft och motkraft i samhället

Behovet av eftertanke är större än någonsin i vår tid.
Kyrkan vill vara en motkraft till allt mer av ökande
prestationskrav, konsumtion och miljöförstörelse.
Det diakonala arbetet vänder sig särskilt till utsatta och
ensamma människor.


Solidaritet genom internationellt bistånd

Svenska kyrkan arbetar aktivt med solidaritet och
bistånd världen över, både i akuta katastrofinsatser och
på längre sikt i olika hjälpprojekt.


Ger hjälp i nödsituationer

Om du vill samtala om livsfrågor eller drabbas av en
personlig kris finns Svenska kyrkans medarbetare till
för dig. Dygnet runt kan du via tel 112 nå jourhavande
präst. Präster och diakoner har tystnadsplikt.
Kyrkans församlingar och medarbetare är väl rustade att
ta hand om drabbade och anhöriga vid katastrofer.


Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns på ett 40-tal platser
i världen. Här kan du få en stunds stillhet, dricka kaffe,
samtala och få hjälp i krissituationer.

 

ATT BLI MEDLEM

När man döps blir man medlem i Svenska kyrkan. Tidigare blev det nyfödda barnet automatiskt medlem om mamma och/eller pappa var medlemmar. Idag blir man medlem genom dopet och som vuxen kan man alltid inträda i Svenska kyrkan, genom dop eller genom att anmäla att man är döpt. Se nedan hur man blir medlem.

Hur blir man medlem?

Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en organisation som är äldre än till och med vårt eget land.

Det här ger medlemskapet!

Att du är medlem gör att kyrkan kan fortsätta finnas både i dag och i framtiden. Därför behövs du!