Arjeplogs Kyrkogård

På Arjeplogs kyrkogård finns ett par gravar som får en särskild uppmärksamhet. Gravarna utgör en viloplats för flyktingar som dog under det andra världskriget. I den ena graven vilar kvarlevorna efter två polska flyktingar och i den andra graven vilar en rysk flykting.