Foto: Margareta Andersson

Arjeplogs kyrka

Kyrkan är den andra på platsen och började byggas 1760 och invigdes 1768. Den ritades av byggmästaren Lars Ersson Sundbohm från Måttsund, Luleå. Byggmästare vid uppförandet var Johan Tengmark från Umeå. Kyrkobyggnaden är vackert belägen på en udde i sjön Hornavan och byggdes som en timrad korskyrka, med ingång från sjösidan. 

Foto: Margareta Andersson

Under slutet av 1800-talet fick den sin nuvarande gestaltning då den byggdes om till långhuskyrka, tornet uppfördes också i samband med detta. I samband med detta fick byggnaden den nationalromantiska utformning som idag präglar den. Utvändigt kläddes kyrkan med spån. Numera är taken täckta med kopparplåt, men tidigare var även dessa klädda av spån. 

Titta in i kyrkan:

Klicka på länken nedan så kan du se hur kyrkan ser ut inuti.

Arjeplogs kyrka

Interiör

Interiör Arjeplogs kyrka
Foto: Karin Nordlund

Ljusbärare

Foto: Karin Nordlund
Foto: Margareta Andersson