S.V.K 19 - Svenska Kyrkan 19

Utvalda fredagar i Undersåkers kyrka. Gudstjänst med predikan, lovsång & bön.

En fredag varje månad har vi gudstjänsten SVK 19 i Undersåkers Kyrka. Det står för Svenska Kyrkan kl 19.00.

En gudstjänst för alla med predikan, bön & lovsång.

Efter Gudstjänsten är det After Church med fika hos Knut & Ruts.


Datum för SVK 19 våren 2024 är:


26 Januari

16 februari 

22 mars

19 april 

24 maj

VI SES ! VÄLKOMNA!
 

Johan Lenells och Jennifer Lenells