Storvallens fjällkapell

Intill Storlien ligger byn Storvallen med ett fåtal bofasta personer, men med desto fler fritidsboende. Några av dessa människor beslöt att bygga ett kapell i egen regi. År 1992 invigde stiftets biskop kapellet, som liknar en stiliserad lappkåta helt byggd av naturmaterial med ett stort fönster som altartavla där utsikten fylls av massiva fjäll.
En kapellstiftelse med egen styrelse leder och driver kapellets verksamhet. Åre församlings kyrkoherde är ”ex officio” ledamot av stiftelsestyrelsen.

Storvallens fjällkapell  ägs och drivs av en kapellstiftelse. Verksamheten bedrivs i samarbete med Åre församling.

För bokning och mer information vänligen kontakta Åre församling

tel 0647-160 90 eller

mail: are.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Läs mer om Storvallens fjällkapell på kapellets egen hemsida.

Storvallens fjällkapell