Svenska Kyrkans Unga-Storsjöodjuret

Barn och unga i Svenska kyrkan

Västra Storsjöbygdens församling har en egen lokal avdelning av Svenska Kyrkans Unga som heter Storsjöodjuret. Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse som arbetar för att barn och unga ska få större inflytande och vara med och påverka i Svenska Kyrkan.

Lokalt är föreningen även ett sätt för barn och ungdomar att bidra med ideer samt påverka församlingens verksamhet. Verksamheten riktar sig till dig som är 30 år eller yngre men du som är äldre kan också vara ett stödmedlem.

Om du inte redan är medlem så kan man bli det genom att anmäla sig på denna webbsida:

www.svenskakyrkansunga.se

Medlemskapet är gratis.

Hälsningar Nine, Lina och Wilma