Söka medel ur våra Stiftelser

Vi vill hjälpa dig!

Sök medel ur våra Stiftelser

I Åre pastorat och dess fyra församlingar Kall, Undersåker, Västra storsjöbygden och Åre, finns stiftelser att söka medel från. Gemensamt för dessa är att man kan söka pengar för hjälp och understöd till behövande.

  •  Nils Södergrens Donationsfond i Åre (Sökande från Åre församling)
  • Nils Södergrens Donationsfond i Undersåker (Sökande från Undersåkers        församling)
  • Nils Södergrens Donationsfond i Kall (Sökande från Kalls församling)
  • Kjerstin Henrikssons stiftelse (Sökande från i 1:a hand Mattmar, i 2:a hand Marby, Hallen och Mörsils socknar)
  • Kerstin o Nils Anderssons stiftelse (Sökande från Mattmar socken)
  • Stiftelsen Hilda o Karl Olssons Minnesfond (Sökande från Mattmar socken)

Du kan läsa mer om stiftelsernas ändamål här:

 https://stiftelser.lansstyrelsen.se/

Det finns en färdig ansökningsblankett att ladda ned här nedanför;

Använd den och skicka till:

Åre pastorat, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen

Ansökan

Ansökningar hanteras löpande under året. Bidrag kan ges i mån av tillgängligt kapital. För mer information kontakta diakon Erik Persson.

Erik Persson tel 0647-611 531

mail: erik.persson@svenskakyrkan.se

 

Vi vill hjälpa dig!