Skansegan/Tant Annas

Vårat ungdomshus som ligger vid sidan av pastorsexpeditonen, Järpens kapell och Järpens församlingsgård.

Det finns cafédel, musikrum, kök, biljard, pingis och scen.

Mas antal : 150 personer

Pris hyra av lokal:

Musikrummet 200kr

Cafét 200kr

Köket 100kr

Men priser kan komma att ändras.

Vänligen ring eller maila pastorsexpeditionen för bokning och aktuellt pris.

tel 0647- 160 90

are.pastorat@svenskakyrkan.se