Skansegan

Vårat verksamhetshus som ligger vid sidan av pastorsexpeditonen, Järpens kapell och Järpens församlingsgård.

Det finns cafédel, musikrum, kök, biljard, pingis och scen.

Mas antal : 150 personer

 

Vänligen ring eller maila pastorsexpeditionen för bokning och aktuellt pris.

tel 0647- 160 90

mail:  are.pastorat@svenskakyrkan.se