Nomineringsmöten

Vem vill du nominera till församlingsråden?

Varje församling i Svenska kyrkan styrs av ett församlingsråd. Efter kyrkovalet väljs ett nytt församlingsråd. Före valet av ledamöter i församlingsråd hålls ett öppet nomineringsmöte. Namnen på de nominerade lämnas till kyrkofullmäktige för beslut.

Den som får nominera skall ha fyllt 16 år då nomineringen görs, vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i den församling vars församlingsråd man nominerar till.

För att kunna bli nominerad ska du ha fyllt 18 år senast den 29 november 2021, vara folkbokförd i någon av församlingarna i Åre pastorat, vara döpt och inte vara anställd inom Åre pastorat

Du kan nominera genom att ringa till exp. 0647-160 90 eller maila

are.pastorat@svenskakyrkan.se

Eller komma till våra nomineringsmöten:

  • Undersåkers församling den 7 november efter gudstjänsten kl 10.00 i Järpens kapell
  • Kalls församling 28 november kl 10.15 i Kalls församlingsgård
  • Åre församling 28 november efter gudstjänsten kl 11.00 i Åre gamla kyrka. Samling i St Olofsgården
  • Västra Storsjöbygdens församling 28 november efter gudstjänsten kl 11.00 i Hallens kyrka

Varmt välkomna!