Foto: Lina Lidén

Mörsils kyrka

I Mörsils kyrka finns plats för 250 besökare , varav max 30 st på läktaren.

Sedan medeltiden har Mörsil haft en kyrka i socknen. Fram till mitten av 1800‐talet låg Mörsils kyrka i området där östra kyrkogården återfinns idag.

Under 1850‐tal byggs en ny kyrka längre västerut, ungefär en kilometer väster om byns centrum.

Då Mörsil får sin nya kyrka flyttas även kyrkogården till den nya platsen. Man schaktar hit gravrester från gamla kyrkogården för att de begravda ska få ligga på den nya kyrkogården. Stora mängder fyllmassa inhandlas för att läggas runt nya kyrkan. Planer finns att anlägga begravningsplatsen runt kyrkan så att byggnaden blir centrerad på kyrkogården, man panerar samtidigt för att anlägga väl tilltagna grönytor utanför murarna med en prydlig trädkrans runt.

Det finns plats för 250 personer i kyrkan varav 30 personer på läktaren.