Mattmars kyrka

Där Mattmars kyrka och kyrkogård idag återfinns har man sedan 800‐talet begravt sina döda.

Den första kyrkan, en stavkyrka, byggdes under slutet av 1000‐talet.

Man tror, efter utgrävningar, att den första kyrkan brann ner. På 1300‐talet byggdes en stenkyrka på platsen. Senare har kyrkan byggts ut och förändras i flera omgångar.

Gravplatsens utformning har också byggts ut och förändrats radikalt sedan den tiden.

 

Det finns plats för 150 personer i kyrkan varav 30 personer på läktaren.