Kyrkoråd i Åre pastorat

Det är vi som är Kyrkorådet

Deltagarlista. Namn och roll i åre pastorat:

 • Borgström, Ann-Charlott Hansson -  Kyrkoherde

 • Eriksson, Anders  - Ordförande

 • Eriksson, Fredrik -  Vice ordförande

 • Edfeldt, Anki -  Ledamot

 • Eriksson, Elisabeth Mikkiasson -  Ledamot

 • Hallsten, Johan -  Ledamot

 • Johansson, Ann-Christin - Ersättare

 • Lindkvist, Henny Möhlnhoff  - Ersättare

 • Lundhag, Pär -  Ledamot

 • Olofsson, Staffan -  Ledamot

 • Skog, Per-Göran -  Ledamot

 • Svedin, Eva -  Ledamot

 • Vidholm, Torgny  - Ersättare

 

 

Revision i Åre pastorat

Deltagarlista. Namn och roll ;

Öman, Carl-Johan  - Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB

Mårtensson, Greger Förtroendevald - revisor

Vakant,  Förtroendevald revisor

Arbetsutskott

Deltagarlista. Namn och roll ;

Borgström, Ann-Charlott Hansson - Kyrkoherde 

Eriksson, Anders - Ordförande

Eriksson, Fredrik - Ledamot

Lundhag, Pär - Ersättare

Olofsson, Jacob Staffan - Ersättare

Skog, Pär Göran - Ersättare

Svedin, Eva - Ledamot

Westerlund, Anders - Adjungerad

 

Fastighets-och Kyrkogårdsutskott

Deltagarlista. Namn och roll ;

Alvskog, Hans Olof - Ledamot

Olofsson, Jacob Staffan - Ledamot

Skog, Pär Göran - Ledamot

Dahlén, Kurt Börje - Adjungerad

Westerlund, Anders - Adjungerad

Hasselbom, Björn - Ersättare

Henriksson, Hans-Olof - Ersättare

Mattsson, Håkan - Ersättare

 

 

 

 

Personal-och Budgetutskott

Deltagarlista. Namn och roll ;

Borgström, Ann-Charlott Hansson - Kyrkoherde

Eriksson, Anders - Ordförande

Olofsson, Anita - Ledamot

Svedin, Eva - Ledamot

Westerlund, Anders - Adjungerad

Johansson, Annie Kristina - Ersättare

Lindkvist, Henny Möhlnhoff - Ersättare

Alexius, Ann-Christin - Ersättare