Kyrkoråd i Åre pastorat

Det är vi som är Kyrkorådet

Deltagarlista. Namn och roll i åre pastorat:

 • Borgström, Ann-Charlott Hansson -  Kyrkoherde

 • Edfeldt, Anki -  Ledamot

 • Eriksson, Elisabeth Mikkiasson -  Ledamot

 • Eriksson, Fredrik -  Vice ordförande

 • Eriksson, Anders  - Ordförande

 • Hallsten, Johan -  Ledamot

 • Johansson, Ann-Christin - Ersättare

 • Lindkvist, Henny Möhlnhoff  - Ersättare

 • Lundhag, Pär -  Ledamot

 • Olofsson, Staffan -  Ledamot

 • Skog, Per-Göran -  Ledamot

 • Svedin, Eva -  Ledamot

 • Vidholm, Torgny  - Ersättare

 

 

Revision i Åre pastorat

Deltagarlista. Namn och roll ;

Öman, Carl-Johan, Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB

Mårtensson, Greger Förtroendevald revisor

Vakant,  Förtroendevald revisor

Arbetsutskott

Deltagarlista. Namn och roll ;

Borgström, Ann-Charlott Hansson Kyrkoherde
Eriksson, Fredrik Ledamot
Eriksson, Anders Ordförande
Lundhag, Pär Ersättare
Olofsson, Jacob Staffan Ersättare
Skog, Pär Göran Ersättare
Svedin, Eva Ledamot
Westerlund, Anders Adjungerad

 

Fastighets-och Kyrkogårdsutskott

Deltagarlista. Namn och roll ;

Alvskog, Hans Olof Ledamot

Olofsson, Jacob Staffan Ledamot

Skog, Pär Göran Ledamot

Dahlén, Kurt Börje Adjungerad

Westerlund, Anders Adjungerad

Hasselbom, Björn Ersättare

Henriksson, Hans-Olof Ersättare

Mattsson, Håkan Ersättare

 

 

 

 

Personal-och Budgetutskott

Deltagarlista. Namn och roll ;

Borgström, Ann-Charlott Hansson Kyrkoherde

Eriksson, Anders Ordförande

Olofsson, Anita Ledamot

Svedin, Eva Ledamot

Westerlund, Anders Adjungerad

Johansson, Annie Kristina Ersättare

Lindkvist, Henny Möhlnhoff Ersättare

Alexius, Ann-Christin Ersättare