Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet. Öppettider måndag, tisdag och torsdag kl 9-12

Kyrkogårdsförvaltningen/ Tina Nilsson tel 0647-146 56

Öppettider: måndag, tisdag och torsdag kl 09.00-12.00

epost: are.kyrkogard@svenskakyrkan.se

adress: Kyrkvägen 2,  837 31 Järpen

 

Höstplantering

Höstplantering med ljung

Skulle du vilja ha det?

Gröna skyltar på kyrkogården


Vi placerar fortlöpande ut gröna kontakt-skyltar på de gravar som vi saknar ägare (gravrättsinnehavare) till. Vet du vem som har hand om graven eller känner du till någon anhörig till de gravsatta så kontakta oss.

Skyltarna kommer sitta uppe under två år. Har vi inte fått kontakt med ägaren under den tiden så återgår gravrätten till pastoratet.

Grundskötsel


I begravningslagen står det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till, bl.a. skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor. Gravrättsinnehavaren svarar däremot själv för skötsel och vård av sin gravplats och gravrabatt. Kyrkogårdsförvaltningen kan utföra denna tjänst åt gravrättsinnehavaren och fakturerar då en avgift.

I grundskötselavgiften ingår följande service


Klipping av gräs på gravplatsen samt skötsel av grusgrav, putsning av gräs runt gravvård och stenram och enkel justering av gravvård. Årskostnaden för grundskötseln är 100 kronor (2020 års taxa). Avgiften faktureras för tre år i taget. Brev med erbjudande kommer att skickas ut till gravrättsinnehavarna.

Skyltsystem


Succesivt fr o m sommaren 2018 kommer alla kyrkogårdar i Åre pastorat att införa ett skyltsystem. Det är en liten diskret aluminiumsticka som sitter framför gravstenen. Den är märkt med gravbeteckning samt färgkoder för olika tjänster.

Färgerna betyder:

Bara stickan: Återlämnad/återtagen grav som tills vidare sköts av pastoratet
Vit: Grundskötselavtal.
Annan färg: Blomplanteringsavtal.


För synpunkter eller frågor, kontakta kyrkogårdsförvaltningen i första hand via e-post: are.kyrkogard@svenskakyrkan.se

 

Telefon:
Kyrkogårdsförvaltningen, 0647-146 56

(telefontiden kan variera under sommaren)

 

 

Fjällgårdskvarteret

Finstämt när Fjällgårdskvarteret visades upp

Fjällgårdskvarteret på Undersåkers kyrkogård har funnits sedan tidigt 1900-tal men mycket av dess historia hade fallit i glömska. Nu har ny kunskap kommit i dagen och den sista söndagen i augusti avtäcktes en skylt som berättar om gravplatsen där samer från ålderdomshemmet Fjällgård har sin sista vila.