Kyrkogårdar

Gravvård och kyrkogårdsinformation. Öppettider måndag, tisdag och torsdag kl 9-12.

Har du frågor om gravar och kyrkogård ring Kyrkogårdsförvaltningen Tina Nilsson

tel: 0647-146 56

eller maila: are.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Öppettider : måndag, tisdag och torsdag kl 9-12

Minneslund och Askgravlund

Minneslund

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick

Askgravlund

Till skillnad från minneslunden är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättning i askgravlunden

Dags att beställa skötselavtal!


Även om det är vinter och massor av snö så börjar det bli dags att tänka på plantering på gravplatsen.

Som gravrättsinnehavare kan du om du vill, teckna ett blomplanteringsavtal hos Åre pastorat på någon av våra kyrkogårdar. Detta kan vara ett bra alternativ om man bor långt ifrån eller har svårt att ta sig till kyrkogården.

Det här är de avtal som vi erbjuder:

Grundskötsel: Klippning och trimning av gräs på gravplatsen, skötsel av grusgrav, putsning av gräs runt rabatt och stenram. 300 kr.

Planteringsavtal 1: 2 st planteringar/år, vår och sommar, samt skötsel av rabatt (grundskötsel ingår) 2100 kr. 

Planteringsavtal 2: 3 st planteringar/år, vår, sommar och höst, samt skötsel av rabatt (grundskötsel ingår) 2400 kr. 

 

Avtalen tecknas för tre år i taget. När tre år gått får du en faktura på förlängning för ytterligare tre år. 

 

OBS! 

Om du redan har tecknat avtal nr 1 som är utan höstplantering men känner att du skulle vilja ha ljung på hösten, går det bra att kontakta oss så ordnar vi det, det blir då ett tillägg på 100,-/ år som är kvar av avtalet.
 

Vi utrustar alla planteringar med självbevattningslåda som ingår under avtalstiden.

 

Om du vill teckna avtal för plantering eller grundskötsel, eller har frågor om avtalen eller annat som rör kyrkogårdarna är du välkommen att kontakta oss på telefon

Tel 0647-146 56

eller epost: are.kyrkogard@svenskakyrkan.se

 

 

Kan du hjälpa oss?

Kyrkogårdsförvaltningen i Åre Pastorat ber om hjälp

Det många gravar som fått gröna skyltar hos sig. Vi söker anhöriga till de som är gravsatta? Kan ni hjälpa oss?