Kyrkofullmäktige i Åre pastorat

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 25 ledamöter. De sammanträder 2 gånger per år.

Dessa sammanträden är offentliga.

Deltagarlista för Kyrkofullmäktige i Åre pastorat

Namn och roll ;

Alexius, Ann-Christin -  Ledamot

Alvskog, Hans Olof - Ersättare

Edfeldt, Anne-Christin -  Ledamot

Ekblom, Karin Margareta -  Vice ordförande

Eriksson, Elisabeth Mikkiasson -  Ledamot

Eriksson, Fredrik - Ledamot

Eriksson, Christer -  Ledamot

Eriksson, Anders - Ledamot

Hallsten, Johan - Ledamot

Hansson, Bengt -  Ledamot

Hägg, Tomas -  Ledamot

Johansson, Annie Kristina - Ledamot

Johansson, Ann-Marie -  Ersättare

Junel, Karolina -  Ledamot

Klintefelt, Simon-  Ledamot

Larsson, Mats  - Ersättare

Lidén, Elsa -  Ersättare

Lidén, Lina -  Ersättare

Lindberg, Nils - Ledamot

Lindkvist, Henny Möhlnhoff  - Ledamot

Lundhag, Pär -  Ledamot

Mattsson, Håkan -  Ledamot

Moen, Carina -  Ersättare

Morberg, Lilian Maria  - Ersättare

Moänge, Susanne -  Ersättare

Nyqvist, Irene -  Ledamot

Olofsson, Jacob Staffan -  Ledamot

Persson, Bengt  - Ersättare

Pottinen, Helena -  Ersättare

Rödemark, Marie -  Ledamot

Sihvonen, Andres -  Ersättare

Sjömäling, Åsa Elisabet -  Ledamot

Skog, Pär Göran  - Ledamot

Svedin, Eva  - Ordförande

Svedin, Leif  - Ersättare

Thoursie, Max  - Ersättare

Tysk, Ulla -  Ledamot

Vidholm, Torgny -  Ledamot