Kontakt/Personal

Expeditionen i Järpen är öppen tisdag och torsdag kl 9-12. Välkommen!

Pastorsexpeditionen i Åre pastorat

Öppettider tisdag och torsdag kl 9-12

Tel : 0647-160 90, mail: are.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Pastorsexpeditionen, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen

Frågor om gravar och kyrkogård ring Kyrkogårdsförvaltningen/Tina Nilsson

tel: 0647-146 56 eller maila: are.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen telefontider:  tisdag och torsdag kl 9-12

VARMT VÄLKOMNA

Kyrkoherde Åre pastorat

  Präster/Diakoni

   Kansli/service

    Kantor/Kyrkomusiker

     Ungdomsledare/Pedagoger

      Fastighet/vaktmästeri