Kontakt/Personal

Expeditionen i Järpen är öppen måndag, tisdag och torsdag kl 9-12. Välkommen!

Pastorsexpeditionen i Åre pastorat

Öppettider måndag, tisdag och torsdag kl 9-12

Tel : 0647-160 90, mail: are.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Pastorsexpeditionen, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen

Frågor om gravar och kyrkogård ring Kyrkogårdsförvaltningen/Tina Nilsson

tel: 0647-146 56 eller maila: are.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen telefontider:  måndag, tisdag och torsdag kl 9-12

VARMT VÄLKOMNA

Präster/Diakoni

  Kansli

   Kantor/Kyrkomusiker

    Ungdomsledare/Pedagoger

     Fastighet/vaktmästeri

      Service