Kalls Församling

Välkommen till Kallbygden

Kalls församling

Vi hänvisar till expeditionen i Järpen.

Öppettider tisdag och torsdag kl 9-12.

Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen

Tel 0647- 160 90 

mail: are.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkommen på konsert

Konsert i Kalls kyrka

3 september kl 18.00

Det är vi som jobbar i församlingen

Personal i Kalls församling

Välkommen till oss i Kalls församling. Det är vi som jobbar här.

Välkommen till våra verksamheter

Barnverksamhet i Kall

Välkommen till våra grupper

Kallkören och kyrkokören i samarbete

Kallkören och Undersåkers kyrkokör

Ett samarbete mellan två kyrkokörer på två platser men med samma mål

Råkes & Språkes

Mötesplats, gemenskap och fika i Kall

Det är vi som är församlingsrådet i Kall

Vår vackra kyrka och vårt fjällkapell

Kalls fina församlingshem

Kyrkogårdsinfo

Kyrkogårdar

Gravvård och kyrkogårdsinformation. Öppettider tisdag och torsdag kl 9-12.