Järpens kapell

Järpens kapell ligger i expeditionen i Järpen.

Det rymmer 60 personer.