Järpens församlingsgård

Järpens församlingshem ligger i anslutning till Järpens kapell. I församlingsgården ingår Pelarsalen, café, Brasrummet, hobbyrum och kök.

Alkoholförbud i våra lokaler.

Max antal : 150 personer

Antal ”lagom” dukning är för 70 personer sittande.

Vänligen ring eller maila pastorsexpeditionen för bokning och aktuellt pris.

tel 0647- 160 90

mail:  are.pastorat@svenskakyrkan.se