Himlakul

För dig i klass 1 och 2. Uppstart 17 januari!

Välkommen till Himlakul!

Vi startar upp 17 januari 2023!

Tisdagar kl 13.30-15.00 i församlingshemmet i Hallen.

Vi leker, sjunger, pysslar, har andakt och har kul tillsammans.

Anmälan gör du här nedanför:

Välkomna!

Vid frågor kontakta:

Lina Lidén : 076-219 88 97

lina.liden@svenskakyrkan.se

eller Amber Cook: 076-119 1006

amber.cook@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

Barnet går i :

Vart ska ditt barn efter Himlakul?

Jag samtycker till att mitt barn får åka bil eller buss med en vuxen som ansvarar Himlakul, vid behov

Jag/vi samtycker till att bilder som tas i verksamheten får användas på församlingens hemsida, social media och nyhetsbrev.

Jag samtycker till att mitt barn går med i Svenska Kyrkans Unga (en lokal förening för barn & ungdomar. Medlemskap är gratis)