Handöls kapell

Tidigare Handöls lappkapell invigdes 1806 och byggdes som det framgår av gamla namnet med samerna i åtanke. Kapellet var emellertid också avsett för byarna Handöl och Bunnerviken, likaså för de säsongsarbetare som bearbetade täljstenen under vintrarna.

Byfolket byggde kapellets väggar och tak medan fjällallmogen, och samerna stod för inredningen. Kapellet renoverades senast till 200-årsjubileet, och en liten naturnära kyrkogård omger kapellet.

I kapellet får det plats 50 st besökare.