Hallenkören

Välkommen att vara med! Öppen för alla

Blandad vuxenkör, öppen för alla!

Vi övar i Församlingshemmet i Hallen, Måndagar 19:00-21:00.
Körledare Jan-Erik Wahlén, 076-817 53 34

Välkommen att vara med!

Under hösten kommer en ungdomskör starta upp på onsdagkvällar i Mörsil. Ungdomskören är till för alla församlingens ungdomar, du är välkommen från klass 6 och uppåt.