Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv, en mötesplats med Gud, medmänniskor och livet, där tillhörigheten bekräftas, medarbetarskapet stärks och sändningsuppdraget tydliggörs.

Gudstjänsten formas och skapas i ett ömsesidigt samspel i församlingen. Varje enskild gudstjänst gestaltas tillsammans av präst, kyrkomusiker, kyrkvärdar och den gudstjänstfirande församlingen.
Gudstjänsten kan utformas på många sätt. Gudstjänster med nattvardsfirande kallas mässa.
Musik och drama, symbolspråk och tystnad kanaliserar tillsammans med ord och sakramenten evangeliets rikedom och människors erfarenhet av sorg och glädje, oro och tacksamhet i sökandet efter Gud.

Gudstjänsterna skall vara en naturlig mötesplats, dit många flera människor i ökad omfattning kan söka sig för att växa i tro och gemenskap med Gud och i frimodighet vågar dela med sig till varandra.
En gång i månaden hålls huvudgudstjänst i Nylands missionshus och i Järpens kapell.
Några gånger per år förläggs huvudgudstjänsten till Vallbo. I samarbete med Hållandsgården kan huvudgudstjänst hållas i Stavkyrkan vid nyår och vid påsk. Under juni till augusti firas varje vecka en Pilgrimsmässa i Stavkyrkan.
Gudstjänster på Järpens sjukhem och servicehemmet Notvallen sker i samarbete med angränsande församlingar och övriga kristna trossamfund.

 

Kommande Gudstjänst

Här kan du läsa nästa söndags text

Andrum i Åre gamla kyrka

Kvällsmässa utvalda torsdagar kl 19.00

S.V.K 19 - Svenska Kyrkan 19

Utvalda fredagar i Undersåkers kyrka. Gudstjänst med predikan, lovsång & bön.