Giant Steps

Åredalens unga jazzmusiker med blåsare från Åre församling

Giant Steps är en jazz ensamble som vi har i Unga blåsare.

Det är för de äldre blåseleverna. De får träna sig i samspel  med varandra och att ha ett socialt sammanhäng för sitt musicerande.