Församlingsråd i Västra Storsjöbygdens församling

Det är vi som är församlingsrådet!

Deltagarlista för Församlingsråd i Västra Storsjöbygdens församling:
Namn Roll


Borgström, Ann-Charlott Hansson -  Kyrkoherde
Ekblom, Karin  - Ledamot
Hansson, Tomas -  Ledamot
Johansson, Birgitta -  Ersättare
Sjödin, Jakob -  Ersättare
Skog, Pär Göran -  Vice ordförande
Sunding, Dan  - Ledamot
Svedin, Eva  - Ordförande
Vidholm, Torgny -  Ersättare