Församlingsråd i Undersåkers församling

Det är vi som är församlingsrådet!

 

Deltagarlista för Församlingsråd i Undersåkers församling:
Namn Roll


Bolin, Elna Oliva -  Vice ordförande
Edfeldt, Anne-Christin  - Ordförande
Eklöv, David  - Ersättare
Eriksson, Christer  - Ledamot
Johansson, Catrin  - Ledamot
Jönsson, Sven-Erik -  Församlingsherde
Larsson, Eva -  Ersättare
Nyqvist, Irene  - Ersättare
Sjömäling, Åsa Elisabet -  Ledamot